Prof. dr hab. Jerzy Mączyński

Partner Keyso, psycholog organizacji i zarządzania. Metodolog, trener i praktyk w zakresie podejmowania decyzji menedżerskich.

Przeszło 30 lat doświadczenia w badaniu firm z różnych branż pod kątem organizacji, przywództwa i zarządzania. Twórca metody podejmowania decyzji menedżerskich. Współtwórca jednego z najbardziej zaawansowanych wielonarodowych projektów dotyczących współczesnych zachowań przywódczych (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness – GLOBE)

Wyniki moich międzykulturowych badań dowodzą, że brak dostosowania stylu zarządzania do standardów światowych skazuje polskich menedżerów na podrzędne miejsce w Europie i na świecie.

Szczegóły doświadczenia biznesowego i naukowego

Szkolenia i treningi z zakresu podejmowania decyzji menedżerskich dla organizacji publicznych

Współtwórca jednego z najbardziej zaawansowanych wielonarodowych projektów dotyczących współczesnych zachowań przywódczych (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness – GLOBE)

Współpraca z tak znanymi postaciami świata nauki, jak Smith, Koopman, House, czy Motovidlo.

Artykuły w prestiżowych pismach, jak np. Journal of Intercultural Management, International Review of Social Psychology, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Leadership Quarterly, Polish Psychological Bulletin, Journal of Mental Changes.

Opublikował ponad 130 prac naukowych skoncentrowanych na efektywności przywództwa i praktykach organizacyjnych.

Aktywny członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, GLOBE Network of Cross- Cultural Scholars (członek i założyciel), European Association of Work and Organizational Psychology, British and European Psychology Group.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia:

  • 1998, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej,
  • 1997, Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • 1987, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej

Visiting Professor wielu renomowanych uczelni z USA, Hiszpanii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji; Holandii.

Obecnie Profesor Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Kierownik Katedry Psychologii Zachowań Organizacyjnych.

Książki prof. Mączyńskiego na temat treningu i metody partycypacji decyzyjnej osiągają rekordowe ceny (340$) na aukcjach Amazon w USA i zarazem są oznaczane „Best Books of the Months”. (http://amzn.to/1R30Khm) Dostęp dn. 3.11.2016r.

  1. Partycypacja w podejmowaniu decyzji (1996, IFiS PAN, Warszawa)
  2. Diagnozowanie partycypacji decyzyjnej (1998, IFiS PAN, Warszawa)
prof. dr hab. Andrzej Kaleta

doradztwo strategiczne

dr Andrzej Łobodziński

Założyciel i Prezes Zarządu
Key Novelty® sp. z o.o.

dr inż. Tomasz Arciszewski