Prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Partner Keyso. Ekspert i trener w zakresie zarządzania strategicznego, strategii konkurencji i przedsiębiorczości.

Współtwórca i koordynator strategii rozwoju organizacji komercyjnych i publicznych.

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Aby sprostać współczesnym wyzwaniom należy stworzyć w firmie dostatecznie silną, wspierającą kreatywność i innowacyjność, konkurencyjną kulturę organizacyjną.

Osiągnięcia biznesowe

Prowadzenie szkoleń i warsztatów strategicznych w organizacjach, m.in.:

 • Bank Zachodni WBK
 • Elektrownia Rybnik
 • Politechnika Wrocławska

Członek Rady Nadzorczej Aquapark Polkowice

Współtwórca i koordynator strategii rozwoju organizacji komercyjnych i publicznych

Kierownictwo w pracach nad strategią przedsiębiorstw, m.in.:

 • ABB Dolmel Wrocław
 • Alstom Power Elbląg
 • ZPC Dijo Wrocław

Kierownictwo w pracach nad strategią gmin, m.in.:

 • Bystrzyca Kłodzka
 • Bierutów
 • Sieradz

Współpraca z Biurem Rozwoju Wrocławia

Pełnomocnik ds. Strategii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Przewodniczący Komisji ds. Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Osiągnięcia naukowe

Od 1979 roku związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu

Przez 10 lat kierował Katedrą Zarządzania Strategicznego

Od 2016 roku Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wraz z przedstawicielami wrocławskiego środowiska biznesowego opracowuje strategiczne przyszłe kierunki rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych konferencji „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce” , w których biorą udział zarówno naukowcy jak i liderzy czołowych firm z Dolnego Śląska. Od 1998 wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w latach 2000-2007 prodziekan i dziekan, w latach 2007-2013 pełnomocnik ds. strategii WSB. Obecnie wykładowca MBA Zarządzania Strategicznego

W trakcie swojej pracy naukowej prof. Andrzej Kaleta wydał ponad 150 publikacji naukowych, wypromował 10 doktorów i zrecenzował liczne prace habilitacyjne i doktorskie

Wybrane pozycje książkowe:

 1. Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw, 2014, Kaleta A.(red.), Wyd. CH Beck, Warszawa
 2. Realizacja strategii, 2013, Kaleta A., Wyd. PWE, Warszawa.
 3. Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Kaleta A.(red.), Moszkowicz A.(red.), PN 260, Wyd. UE, Wrocław
dr Andrzej Łobodziński

Założyciel i Prezes Zarządu
Key Novelty® sp. z o.o.

prof. dr hab. Jerzy Mączyński

Trening partycypacji decyzyjnej

dr inż. Tomasz Arciszewski