Prof. dr hab. Czesław Zając

Partner Keyso. Ekspert i trener w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania zmianami w firmach.

Profesor tytularny nauk ekonomicznych.

Bogate doświadczenia menedżerskie, uzyskane w trakcie wieloletniej pracy na bankowych stanowiskach dyrektorskich oraz doświadczenia konsultingowe w obszarze organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

W odpowiedniej kulturze organizacyjnej ludzie dostają skrzydeł i przekraczają swoje możliwości.

Szczegóły doświadczenia biznesowego i naukowego

Od 2013 profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W latach 1999-2002 Dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem w Lukas Bank S.A.

W latach 1994-1998 Dyrektor Departamentu Kadr w Banku Zachodnim S.A. we Wrocławiu, Centrala.

Autor i współautor kilkunastu wdrożonych projektów i ekspertyz dla przedsiębiorstw z zakresu: restrukturyzacji organizacji i zarządzania, przeglądów struktur organizacyjnych oraz systemów operacyjnych i rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w zakresie przeglądów stanowisk pracy, systemów okresowych ocen pracowniczych i systemów szkoleń oraz możliwości wykorzystania SAP do „miękkiego HRM”.

Kierownik i wykonawca w pierwszym programie badawczym w ramach badań własnych KBN typu A w latach 2002-2003 oraz typu B10 w roku 2004.

W latach 2013-2016 kierownik międzywydziałowego programu badawczego „Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych”.

Autor lub współautor ponad 200 prac naukowych, w tym podręcznika akademickiego, krajowych i międzynarodowych referatów konferencyjnych oraz publikacji w czasopismach naukowych.

Od 2009 opiekun kierunku Zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Wybrane pozycje książkowe:

  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, 2012, Zając C., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  2. Zarządzanie zasobami ludzkimi, 2007, Zając C., Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań
prof. dr hab. Andrzej Kaleta

doradztwo strategiczne

prof. dr hab. Jerzy Mączyński

Trening partycypacji decyzyjnej

dr inż. Tomasz Arciszewski