Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Partner Keyso. Ekspert w zakresie finansów i narzędzi ilościowych.

Prezes CFA Society Poland. Autor wielu ekspertyz z zakresu finansów.

Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz licznych uczelni za granicą. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii.

Specjalizacja zawodowa/naukowa:

finanse, ekonometria, inwestycje, zarządzanie ryzykiem

Zwycięzcami w biznesie zostaną ci, którzy są kreatywni, myślą długoterminowo, są dobrymi analitykami i umieją ocenić swoją pozycję na tle rynku.

Szczegóły doświadczenia biznesowego i naukowego

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju).

Doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Profesor honorowy Politechniki Warszawskiej.

W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii.

Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członek prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Autor 450 publikacji. Wypromował 40 doktorów.

Prezes CFA Society Poland.

Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami.

Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pełnił i pełni obowiązki w licznych radach nadzorczych (w sumie kilkanaście).

Autor wielu ekspertyz z zakresu finansów.