Transformacja polskich firm do ery Przemysłu 4.0
wymaga działań w 4 obszarach

ludzie

Ludzie

 • Kompetencje dla Przemysłu 4.0
 • Kultura przedsiębiorczości i innowacyjności
 • Organizacja pracy
wozek

Rynek

 • Rozwiązania Przemysłu 4.0
 • Struktura łańcuchów wartości
 • Modele zachowań klientów
otoczenie

Otoczenie

 • Mechanizmy finansowe
 • Regulacje prawne
 • Standaryzacja
hitec

Technika

 • Zaawansowanie techniczne
 • Infrastruktura
 • Rozwiązania cyberprzestępczości

To nie maszyny ani technologia wymyślają rewolucyjne rozwiązania i stoją w obliczu wyzwań nowej ery. Era Przemysłu 4.0 dotyczy przede wszystkim ludzi, aby byli gotowi na nowoczesne rozwiązania i potrafili z nich korzystać

StockSubmitter|Beauty/Fashion|Backgrounds/Textures|Clothing$Textures|0N|0000000000000000000000000000000000000000|27$3@5012001.289_35010010.766@142$141$@Industry.Clothing and Fashion$Backgrounds.Textures$@$@10$37@$@$@$@167$173@$@$@$@$@$@$@$@$@16$15@$@$@0x6x93.15$0x6x182.15$@Industry.Clothing and Fashion$Backgrounds.Textures$@98$83$@27$3@$@$@$@$@$@$@NA$NA$@$@$@$@$@$@$@$@$|||$$0$0$0||0000000000000000000000000000000000000000|

Program Keyso odpowiednio przygotowuje polskie firmy do ery Przemysłu 4.0

Rozwój kultury organizacyjnej firmy

Same inwestycje w technologie i szkolenia pracowników z rozwiązań Przemysłu 4.0 nie zapewnią Twojej firmie skutecznej transformacji. Firmy potrzebują zrobić jeszcze jedną rzecz, która pomoże im natychmiast podnieść skuteczność wszystkich działań oraz zwiększyć pewność i trafność podejmowanych inwestycji. Tą jedną ale bardzo istotną rzeczą są umiejętności ludzi w zakresie tworzenia kultur organizacyjnych firm, umożliwiających szybki wzrost i rozwój przedsiębiorstwa. Bez odpowiedniej kultury organizacyjnej nie ma mowy o skutecznej transformacji firmy do ery Przemysłu 4.0.

Kluczowe kompetencje dla ery Przemysłu 4.0

Zdaniem ekspertów kluczowe kompetencje 4.0 powinny przede wszystkim uwzględniać fakt, iż mechaniczne, powtarzalne czynności coraz częściej wykonywać będą maszyny bądź roboty. Ludzie powinni więc przede wszystkim nabyć umiejętności twórcze. Autorytet inżyniera wciąż opiera się głównie na „twardej” technologicznej wiedzy. W Przemyśle 4.0 wzrasta znaczenie „kompetencji miękkich”. Kluczowe „miękkie” kompetencje inżyniera we współczesnym przedsiębiorstwie dotyczą m.in. pracy zespołowej oraz projektowej. Z tych zagadnień warto się szkolić i te umiejętności warto pogłębiać aby doprowadzać zadania i projekty do oczekiwanych rezultatów.

Skuteczna organizacja pracy

W erze Przemysłu 4.0 perspektywa „cyber” powinna łączyć się płynnie i efektywnie z perspektywą „fizyczną”. Bez tego nie ma możliwości osiągnięcia efektu wartości dodanej oraz tworzenia nowych modeli biznesowych i nowych produktów. Aby było to możliwe potrzebne jest sprawdzenie i dostosowanie kluczowych praktyk organizacyjnych umiejętnie wbudowanych w system i organizację pracy w firmie.

Co wyróżnia Program Keyso dla Przemysłu 4.0?

Nastawienie na działanie

Keyso nie jest kolejną typową firmą doradczą ani konsultingową. Nie udziela salomonowych rad ani nie prowadzi pojedynczych szkoleń. Po wykonanym dogłębnym audycie kultury organizacyjnej firmy wdraża razem z jej pracownikami najlepsze i sprawdzone praktyki zarządzania.

Skuteczne połączenie biznesu z nauką

Zespół Keyso nie jest zespołem posiadającym tylko praktyczne albo teoretyczne przygotowanie w swojej dziedzinie, branży lub kraju. Eksperci Keyso to interdyscyplinarny zespół specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem łączących praktykę biznesu i naukę. Zobacz kto jest w gronie Ekspertów Keyso

Sprawdzone metody

Dysponujemy sprawdzonymi metodami i mechanizmami ich stosowania, które systemowo i całościowo usprawniają firmę. Najlepsze praktyki zarządzania, które sprawdzają się w USA lub Hong Kongu nie zawsze są efektywne w Polsce. Doświadczenie zespołu Keyso umożliwiło ich specjalne przystosowanie do specyfiki polskich firm.

Jak wygląda udział w Programie Keyso?

Każda firma, która bierze udział w programie, wchodzi w trwający pełne 30 dni, specjalnie opracowany cykl.

W pierwszym etapie w firmie pojawiają się audytorzy, którzy kompleksowo zanalizują jej kluczowe obszary czyli organizację, przywództwo i zarządzanie. Proces audytu w firmie jest tak opracowany, że nie dezorganizuje działalności firmy i nie zaburza jej normalnego funkcjonowania.

W kolejnym etapie zebrane podczas procesu audytu informacje są poddawane szczegółowej analizie i przygotowaniu opracowania wyników.

Opracowane wyniki trafiają do Ekspertów Keyso, którzy na ich podstawie przygotują diagnozę firmy i opracują rekomendacje dla firmy i jej zarządzających.

Po 30 dniach firma otrzymuje komplet wyników na które składa się prezentacja dla zarządzających, dla pracowników oraz pisemny raport, zawierający pełen zestaw przeprowadzonych analiz i kompleks wyników. Otrzymany raport odzwierciedla sytuację w firmie oraz jej przygotowanie do wejścia w erę Przemysłu 4.0. Raport zawiera również konkretne, przygotowane przez niezależnych ekspertów wskazania, co w przedsiębiorstwie należy poprawić i w jaki sposób to zrobić.

Biorąc udział w Programie Keyso, zapewniasz sobie szansę na sprawne wejście w erę Przemysłu 4.0

Sprawdź jak udział Twojej firmy w Programie Keyso pomoże jej skutecznie zaadoptować się do ery Przemysłu 4.0

3 proste kroki do wzięcia udziału w programie:

 • Zostaw nam swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
 • Podczas spotkania konsultacyjnego w siedzibie Twojej frmy omówimy stojące przed przedsiębiorstwem wyzwania i Twoje oczekiwania względem udziału w programie i jego wyników.*
 • Po podpisaniu umowy przystępujemy do realizacji specjalnie przygotowanego procesu w dogodnym dla Ciebie terminie.

* Masz możliwość odbyć rozmowę konsultacyjną w siedzibie Twojej firmy lub przez Skype.

Tak, chcę dowiedzieć się więcej o Programie Keyso, który ułatwia adaptację firm do ery Przemysłu 4.0.

[honeypot phone]

Kim jesteśmy?

Keyso to jedyne w Polsce kompleksowe przedsięwzięcie doradcze, opracowane przez polskich przedsiębiorców i naukowców, oparte o doświadczenie i przekonanie, że konkurencyjność polskich firm można znacznie podnieść. Robimy to usprawniając w przedsiębiorstwach organizację, przywództwo i zarządzanie – 3 kluczowe elementy składające się na ich kulturę organizacyjną. Dysponujemy sprawdzoną metodą audytowania, ratingowania i rozwoju polskich firm, dzięki czemu dostarczamy polskim przedsiębiorcom najlepsze, sprawdzone światowe rozwiązania, dostosowane do specyfiki polskiego rynku.

Obecnie to kultura organizacyjna jest jednym z głównych czynników konkurowania firm na świecie. Bez odpowiedniej kultury organizacyjnej nie uda się skutecznie i z sukcesem wejść polskim firmom do ery Przemysłu 4.0. Tym samym, w ciągu kilku najbliższych lat, zostaną wykluczone poza nawias gospodarki zarówno polskie jak i międzynarodowe.