Obszary w firmie, które bada audyt Keyso

budynek

Organizacja

Poziom rozwoju i jakość organizacji

 • Na jakim etapie jest organizacja?
 • Czy kultura organizacyjna i obecne w niej wartości sprzyjają jej rozwojowi?
 • Na ile organizacja jest nisko-kosztowa, szybka i zwinna?
ludzie

Przywództwo

Styl i jakość przywództwa

 • Jacy są liderzy w firmie?
 • Na ile liderzy są efektywni i uwalniający potencjał pracowników?
zebatki

Zarządzanie

Sposób i jakość zarządzania

 • Czy zarządzanie jest efektywne?
 • Czy są obecne w firmie kluczowe wartości i praktyki zarządzania, które sprawdziły się wśród globalnych liderów rynkowych?

Wykonując badanie Keyso otrzymujesz

data

Analiza i optymalizacja firmy

Dowiesz się, w których obszarach podnieść efektywność w firmie i jak to zrobić. Badamy takie aspekty jak organizacja pracy, zarządzanie w firmie czy cechy i zachowania menedżerów kadry zarządzającej i pracowników. Każdy z tych obszarów zostaje poddany dogłębnej analizie, a wyniki są prezentowane zarządzającym krok po kroku, łącznie z rekomendacjami i zaleceniami wyjaśniającymi jak podnieść efektywność.

pytanie

Stan aktualny i pożądany w firmie

Dowiesz się jak firma funkcjonuje w obszarach jej organizacji, przywództwa i zarządzania, a także co wymaga poprawy. Tu także sprawdzamy, jaki jest, w ocenie pracowników, pożądany obraz firmy, w której będą z zaangażowaniem chcieli pracować.

rekomendacja

Rekomendacje ekspertów

Rekomendacje z podziałem na te dla firmy i dla zarządzających, uwzględniające sprawdzone światowe metody wprowadzania zmian i najlepsze odkrycia naukowe z obszaru psychologii, zarządzania i kreatywności. Dzięki temu masz pewność, że stosujesz najlepsze metody i wiesz, jakich wyników możesz się spodziewać.

raport

Raport z audytu Keyso

Otrzymujesz pisemne opracowanie zawierające zestawienie wszystkich wyników i analiz przeprowadzonych w firmie wraz z rekomendacjami ekspertów Keyso. Ponadto w raporcie znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania które chciałeś poznać odpowiedź przed jego wykonaniem.

opti

Rozwój własny

Wykonując w firmie audyt Keyso masz możliwość w łatwiejszy i bardziej efektywny sposób zarządzać swoją firmą, mieć nad nią większą kontrolę i zapewnione bezpieczeństwo jej niezakłóconego działania i rozwoju. Daje Ci to możliwość zajęcia się strategicznymi działaniami i rozwojem kluczowych projektów.

lupa

Systemowe podejście

Specjalnie opracowany system pozwala na całościowe zdiagnozowanie twojej firmy. W naszych analizach korzystamy z triangulacji – najwyższej formy działalności badawczej, w której prowadzone badania i analizy wzajemnie się sprawdzają i weryfikują. Jest to bardzo ważne ponieważ pozwala uniknąć ryzyka błędnych wyników i wniosków, jak w przypadku stosowania tylko jednej metody badawczej. Dzięki temu obraz firmy i rekomendacje dla niej są obiektywne i rzetelne.

czat

Możliwość konsultacji z ekspertami

Zarządzanie strategiczne, rynek pracy, fuzje i przejęcia, kreatywność, innowacyjność, są to dodatkowe możliwości dla twojej firmy. Niezależnie od wyników audytu i otrzymanych rekomendacji masz możliwość dodatkowo korzystać z wiedzy ekspertów Keyso na preferencyjnych warunkach.

promocja

12 miesięczny okres promocyjny

Możliwość sprawdzenia postępów rozwoju firmy po wykonaniu audytu. Do 12 miesięcy od wykonania audytu masz możliwość sprawdzić postępy w ramach preferencyjnej umowy. Dzięki temu masz ciągłość rozwoju i monitorowania postępów.

klodka

Gwarancja poufności

Wszystkie działania Keyso opierają się o gwarancję poufności. Opracowane przez nas wyniki zostają udostępnione zarządzającym firmom i to oni decydują czy chcą się nimi pochwalić czy też nie.

dzialanie

Możliwość dalszych działań

Audyt Keyso jest podstawą do nadania Ratingu Inwestycyjnego Keyso oraz wdrożenia Rozwoju Systemowego Keyso.

Korzyści z wykonania Audytu Keyso w firmie

Dla właścicieli firm

 • Większa kontrola nad firmą
 • Większe bezpieczeństwo jej niezakłóconego działania i rozwoju
 • Mniejsze ryzyko odejścia kluczowych pracowników, zespołów lub utraty kluczowych kompetencji

Dla zarządzających

 • Skuteczne metody motywowania pracowników
 • Zespół nakierowany na efektywność i wynik
 • Łatwiejsze i prostsze zarządzanie
 • Rozwój własny

Dla pracowników

 • Wzrost zadowolenia i zaangażowania w pracę
 • Satysfakcjonujący rozwój zawodowy i osobisty
 • Możliwość szybszego awansu niż w konkurencyjnych firmach

Jak wygląda proces audytu Keyso?

W pierwszym etapie w firmie pojawiają się audytorzy, którzy kompleksowo zanalizują jej kluczowe obszary czyli organizację, przywództwo i zarządzanie. Proces audytu w firmie jest tak opracowany, że nie dezorganizuje działalności firmy i nie zaburza jej normalnego funkcjonowania.

W kolejnym etapie zebrane podczas procesu audytu informacje są poddawane szczegółowej analizie i przygotowaniu opracowania wyników.

Opracowane wyniki trafiają do Ekspertów Keyso, którzy na ich podstawie przygotują diagnozę firmy i opracują rekomendacje dla firmy i jej zarządzających.

Po 30 dniach firma otrzymuje komplet wyników na które składa się prezentacja dla zarządzających, dla pracowników oraz pisemny raport, zawierający pełen zestaw przeprowadzonych analiz i kompleks wyników. Otrzymany raport odzwierciedla stan aktualny i pożądany w firmie. Raport zawiera również konkretne, przygotowane przez niezależnych ekspertów wskazania, co w przedsiębiorstwie należy poprawić i w jaki sposób to zrobić.

Co wyróżnia audyt Keyso

Kompleksowe podejście do firmy

Keyso nie skupia się na rozwiązywaniu pojedynczych problemów w firmach. Mamy sprawdzone mechanizmy dzięki którym systemowo analizujemy całą firmę. Korzystamy z triangulacji – najwyższej formy działalności badawczej, w której prowadzone badania i analizy wzajemnie się sprawdzają i weryfikują. Pozwala to uniknąć ryzyka błędnych wyników i wniosków, jak w przypadku stosowania tylko jednej metody badawczej. Dzięki temu obraz firmy i rekomendacje dla niej są obiektywne i rzetelne.

Nastawienie na działanie

Keyso nie jest kolejną typową firmą doradczą ani konsultingową. Nie udziela salomonowych rad ani nie prowadzi pojedynczych szkoleń. Po wykonanym dogłębnym audycie kultury organizacyjnej firmy wdrażamy razem z jej pracownikami najlepsze i sprawdzone praktyki zarządzania.Wdrażane przez nas rozwiązania realizowane są z powodzeniem przez 1.900 firm z 63 krajów, w tym przez największych graczy na międzynarodowym rynku.

Sprawdzone metody

Dysponujemy sprawdzonymi metodami i mechanizmami ich stosowania, które systemowo i całościowo usprawniają firmę. Najlepsze praktyki zarządzania, które sprawdzają się w USA lub Hong Kongu nie zawsze są efektywne w Polsce. Doświadczenie zespołu Keyso umożliwiło ich specjalne przystosowane do specyfiki polskich firm.

Skuteczne połączenie biznesu z nauką

Łączymy praktyczne doświadczenie w biznesie z empirycznymi badaniami naukowymi. Dzięki temu dysponujemy nową jakością praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania firm i zarządzania nimi a wyniki (wnioski, rezultaty) najnowszych badań z nauk o zarządzaniu, psychologii, socjologii i inżynierii twórczości (kreatywności) są skutecznie wdrażane w firmach naszych klientów. Zobacz kto jest w gronie Ekspertów Keyso i wykorzystaj nasze doświadczenie w swoim biznesie.

Sprawdź jak Audyt Keyso pomoże ci zachować najlepszych pracowników w firmie i zbudować przewagę w oparciu o wewnętrzne zasoby swojej firmy

3 proste kroki do wykonania audytu:

 • Zostaw nam swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
 • Podczas spotkania konsultacyjnego omówimy stojące przed przedsiębiorstwem wyzwania i Twoje oczekiwania względem audytu i jego wyników.*
 • Po podpisaniu umowy przystępujemy do realizacji specjalnie przygotowanego procesu w dogodnym dla Ciebie terminie.

* Masz możliwość odbyć rozmowę konsultacyjną w siedzibie Twojej firmy lub przez Skype.

Tak, chcę dowiedzieć się więcej o audycie Keyso.

[honeypot phone]

Kim jesteśmy?

Keyso to jedyne w Polsce kompleksowe przedsięwzięcie doradcze, opracowane przez polskich przedsiębiorców i naukowców, oparte o doświadczenie i przekonanie, że konkurencyjność polskich firm można znacznie podnieść.

Robimy to usprawniając w przedsiębiorstwach organizację, przywództwo i zarządzanie – 3 kluczowe elementy składające się na ich kulturę organizacyjną.

Dysponujemy sprawdzoną metodą audytowania, ratingowania i rozwoju polskich firm, dzięki czemu dostarczamy polskim przedsiębiorcom najlepsze, sprawdzone światowe rozwiązania, dostosowane do specyfiki polskiego rynku.

Obecnie nawet doskonałe produkty i strategie biznesowe nie zapewniają trwałej przewagi konkurencyjnej i są stosunkowo łatwe do skopiowania.

W biznesie trwa wojna na kultury organizacyjne, talenty, innowacje. Najlepsze firmy wiedzą, że to kultura organizacyjna jest obecnie jednym z głównych czynników konkurowania firm na świecie.

Bez odpowiedniej kultury organizacyjnej nie uda się skutecznie i z sukcesem polskim firmom sprostać obecnym wyzwaniom rynkowym i oczekiwaniom pracowników.