Czym jest Audyt Inwestycyjny Keyso?

Audyt Inwestycyjny Keyso uwzględnia te ryzyka, które nie są ujmowane w raportach finansowych, due dilligence i prospektach emisyjnych firm, a mają znaczący wpływ na powodzenie przedsięwzięcia.

Opracowany przez nas Audyt Inwestycyjny skupia się na głównych przyczynach kryzysów w firmach oraz ich upadku, którymi, oprócz braku środków finansowych, są: zła organizacja i wadliwe zarządzanie, liderzy hamujący rozwój firmy, konflikty zarządcze i decyzyjne, odejścia kluczowych osób w firmie lub rozpad kluczowych zespołów.

Dla kogo jest Audyt Inwestycyjny Keyso?

Zarządy spółek

 • Firmy, które poszukują kapitału pokazując inwestorom niezależne wyniki Audytu Inwestycyjnego Keyso podnoszą swoją wiarygodność i szanse na inwestycję.

 • Audyt Inwestycyjny Keyso dla zarządzających jest wiarygodnym i niezależnym narzędziem minimalizującym ryzyko podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

 • Spółki giełdowe, które zakomunikują w swoich relacjach inwestorskich wyniki Audytu Inwestycyjnego mają możliwość wyróżnić się i budować większą wiarygodność i zainteresowanie.

Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni

 • Audyt Inwestycyjny Keyso jest dobrym narzędziem do weryfikacji danych i prognoz przedstawianych przez zarządy firm, gdyż pokazuje kondycję firmy od innej strony niż audyty finansowe, due dilligence i prospekty emisyjne.

 • Inwestorzy, którzy skorzystają z Audytu Inwestycyjnego uzyskają dostęp do istotnej wiedzy o firmie niedostępnej innym inwestorom.

 • Otrzymane w Audycie Inwestycyjnym informacje umożliwiają zmniejszenie ryzyka straty inwestowanego kapitału.

Podczas fuzji i przejęć

 • Uwzględnienie różnic w kulturach organizacyjnych i wartościach łączących się lub przejmowanych firm jest kluczowym czynnikiem długoterminowego sukcesu inwestycji.

 • Firmy zainteresowane fuzją lub przejęciem innej firmy dzięki wynikom Audytu Inwestycyjnego otrzymują pełny i wiarygodny obraz interesującej ich inwestycji.

 • Otrzymane w Audycie Inwestycyjnym informacje znacznie zmniejszają ryzyko inwestycji na jej początkowym etapie oraz w trakcie całego procesu.

Zamawiając Audyt Inwestycyjny Keyso firma otrzymuje:

 • Wykonanie Audytu Keyso w firmie – zawiera wszystkie elementy zawarte w Audycie Keyso

 • Ocena ryzyka inwestycyjnego – uwzględnia te obszary ryzyka, które nie ujmowane w raportach finansowych, due dilligence i prospektach emisyjnych firm, a mają znaczący wpływ na powodzenie inwestycji.

  • Określenie ryzyka organizacyjnego – określa ryzyko dezorganizacji lub destrukcji organizacji albo jej części.

  • Określenie ryzyka przywódczego – określa ryzyko konfliktu (jawnego lub ukrytego) między formalnymi i nieformalnymi liderami firmy.

  • Określenie ryzyka zarządzania – określa ryzyko odejścia z firmy kluczowych pracowników lub zespołów oraz ryzyko niemożności pozyskania dla firmy kluczowych kompetencji.

 • Nadanie oceny Audytu Inwestycyjnego – ocena A, B lub C dla firmy w zakresie organizacji, przywództwa i zarządzania, ze wskazaniem ryzyka inwestycyjnego.

  AAARyzyko związane z inwestycją lub fuzją/przejęciem jest akceptowalne.

  BBBRyzyko związane z inwestycją lub fuzją/przejęciem jest podwyższone.

  CCCRyzyko związane z inwestycją lub fuzją/przejęciem jest wysokie.

 • Gwarancja poufności – wszystkie działania Keyso opierają się o gwarancję poufności. Opracowane przez nas wyniki zostają udostępnione zarządzającym firmom i to oni decydują czy chce się nimi pochwalić czy nie.

W przypadku firm, których wyniki Audytu Inwestycyjnego są niezadowalające, firmy te mogą ponownie ubiegać się o ponowną analizę po wdrożeniu rekomendacji zawartych w wynikach audytu Keyso i/lub po wdrożeniu Rozwoju Systemowego Keyso

W jaki sposób oceniane jest ryzyko w Audycie Inwestycyjnym Keyso?

Ocena ryzyk w Audycie Inwestycyjnym Keyso jest tworzona w oparciu o wyniki przeprowadzonego w firmie Audytu Keyso. Otrzymane wyniki poddawane są wnioskowaniu statystycznemu z wykorzystaniem bazy danych badań z ponad 1.900 firm, 900 Dyrektorów Generalnych (Chief Executive Officers) i 23.000 menedżerów globalnych firm z 62 krajów z różnych branż. Następnie wyniki i analizy są oceniane przez Komisję Audytową składającą się z Ekspertów Keyso, która dokonuje oceny ryzyka inwestycyjnego.

Co wyróżnia Audyt Inwestycyjny Keyso?

Miękkie czynniki, które dają twarde dane

Organizacja, przywództwo, zarządzanie - nieprawidłowości w którymś z tych czynników są jednymi z głównych przyczyn kryzysów w firmach oraz ich upadku . Audyt Inwestycyjny Keyso pozwala na ich sprawdzenie i dzięki temu zminimalizowanie ryzyka straty zainwestowanego kapitału.

Rzeczywista i prognozowana kondycja firmy

Podczas gdy dane i prognozy spółek oparte są głównie o dane dotyczące przeszłości, tak nasze analizy pozwalają nam ocenić stan obecny i pożądany spółki. Dzięki temu otrzymane wyniki Audytu Inwestycyjnego Keyso pozwalają podejmować decyzje w oparciu o rzeczywistą i prognozowaną kondycję spółki.

Skuteczne połączenie biznesu z nauką

Połączenie naszych własnych doświadczeń inwestycyjnych z najlepszymi osiągnięciami naukowymi i biznesowymi pozwoliło nam stworzyć jedyne dostępne na rynku narzędzie do którego dostęp mogą mieć wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego.

Sprawdzone metody badawcze i analityczne

Analizując spółki korzystamy z triangulacji - najwyższej formy działalności badawczej, w której prowadzone badania i analizy wzajemnie się sprawdzają i weryfikują. Otrzymane wyniki poddawane są wnioskowaniu statystycznemu z wykorzystaniem bazy danych badań z ponad 1.900 firm, 900 Dyrektorów Generalnych (Chief Executive Officers) i 23.000 menedżerów globalnych firm z 62 krajów z różnych branż.

Sprawdź jak Audyt Inwestycyjny Keyso zmniejsza ryzyko inwestowania

3 proste kroki:

 • Zostaw nam swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
 • Podczas rozmowy omówimy stojące przed inwestycją wyzwania. *
 • Po podpisaniu umowy przystępujemy do realizacji specjalnie przygotowanego procesu w dogodnym dla Ciebie terminie.

* Masz możliwość odbyć rozmowę konsultacyjną w siedzibie Twojej firmy lub przez Skype.

Tak, chcę dowiedzieć się więcej o Audycie Inwestycyjnym Keyso.

[honeypot phone]

Kim jesteśmy?

Keyso to jedyne w Polsce kompleksowe przedsięwzięcie doradcze, opracowane przez polskich przedsiębiorców i naukowców, oparte o doświadczenie i przekonanie, że konkurencyjność polskich firm można znacznie podnieść.

Robimy to usprawniając w przedsiębiorstwach organizację, przywództwo i zarządzanie – 3 kluczowe elementy składające się na ich kulturę organizacyjną.

Sprawdzone metody audytowania,  oceny ryzyk oraz narzędzia do rozwoju firm, pozwalają nam dostarczać polskim przedsiębiorcom najlepsze, sprawdzone światowe rozwiązania, dostosowane do specyfiki polskiego rynku.

Obecnie nawet doskonałe produkty i strategie biznesowe nie zapewniają trwałej przewagi konkurencyjnej i są stosunkowo łatwe do skopiowania.

W biznesie trwa wojna na kultury organizacyjne, talenty, innowacje. Najlepsze firmy wiedzą, że to kultura organizacyjna jest obecnie jednym z głównych czynników konkurowania firm na świecie.

Bez odpowiedniej kultury organizacyjnej nie uda się skutecznie i z sukcesem polskim firmom sprostać obecnym wyzwaniom rynkowym i oczekiwaniom pracowników.